Advisering en ondersteuning bij

Organisatie advies:

Administratieve Organisatie
ARBO
Procesbeschrijvingen
Klantontevredenheidstrajecten

Kwaliteitszorg (ISO):

Opzet kwaliteitsmanagementsysteem
Audits
Begeleiding en/of uitvoering implementatietraject
Verzorgen van voorlichting en presentaties betrokkenen.

 

Tevens kan na de certificering de volledige zorg voor documentbeheer en audits worden overgenomen.
Ook kennis aanwezig van INK / EFQM zodat ISO kan dienen als basis op weg naar Business Excellence