Heeft uw organisatie te maken (gehad) met een explosieve groei?

Heeft uw organisatie moeite de werkzaamheden op orde te houden?

Is er behoefte/noodzaak te komen tot een uniforme werkmethode?

Wil de organisatie toewerken naar Business Excellence?

Wil de organisatie zich onderscheiden ten opzichte van de concurrentie?

Vragen uw klanten of u ISO-gecertificeerd bent?

Is er toename in het aantal klachten zichtbaar?

Heeft u te maken met ontevreden klanten?

Heeft u te maken met een economische teruggang?

Is het uw overtuiging dat een goede structuur helpt verborgen kosten te verminderen (ijsberg van de verborgen kosten)?

Indien een van bovengenoemde vragen met "ja" is beantwoord kan een gesprek zinvol zijn. Neem dan contact op!