Veelal zal worden gestart met het interviewen van de medewerkers en het verzamelen van informatie, de zogenaamde 0-meting

Op deze wijze wordt de sfeer en cultuur binnen een organisatie ervaren. Beiden zijn nodig om een goede sterkte- en zwakte analyse te kunnen maken waaruit een plan van aanpak kan worden opgesteld.

In een notendop de 0-meting:

De nodige cases hebben vanuit de praktijk aangetoond dat deze werkwijze succesvol is.